Narzędzie rejestrująco-odtwarzające

narzędzie rejestrująco-odtwarzające: Rodzaj narzędzia do wykonywania testu, w którym dane wejściowe są nagrane podczas
testów manualnych w celu wygenerowania automatycznych skryptów, które mogą być uruchomione później (tzn. powtórzone).
Narzędzia te są często używane do wspierania automatycznego testowania regresyjnego. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
capture/playback tool: A type of test execution tool where inputs are recorded during manual testing in order to generate
automated test scripts that can be executed later (i.e. replayed). These tools are often used to support automated regression
testing. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]