Narzędzie wspomagające przegląd

narzędzie wspomagające przegląd: Narzędzie, które zapewnia wsparcie w procesie przeglądu. Typowe cechy narzędzia to planowanie przeglądu i wspomaganie śledzenia, wspomaganie komunikacji, współpracę przy przeglądach oraz prowadzenie repozytorium do gromadzenia i raportowania metryk. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
review tool: A tool that provides support to the review process. Typical features include review planning and tracking support, communication support, collaborative reviews and a repository for collecting and reporting of metrics. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]