Niezależność testowania

niezależność testowania: Rozdzielenie odpowiedzialności, które sprzyja zapewnieniu obiektywności testowania. [DO 178b] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
independence of testing: Separation of responsibilities, which encourages the accomplishment of objective testing. [After DO-178b] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]