Niezawodność

niezawodność: Zdolność oprogramowania do wykonywania wymaganych funkcji w określonych warunkach przez określony czas lub dla określonej liczby operacji [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
reliability: The ability of the software product to perform its required functions under stated conditions for a specified period
of time, or for a specified number of operations. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]