Niezdany

niezdany: Test uznaje się za niezdany, jeśli jego rzeczywisty rezultat nie zgadza się z oczekiwanym. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
fail: A test is deemed to fail if its actual result does not match its expected result. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]