Niezgodność

niezgodność: Niespełnienie konkretnego wymagania. [ISO 9000] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
non-conformity: Non fulfillment of a specified requirement. [ISO 9000] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]