Obsługa wyjątków

obsługa wyjątków: Zachowanie modułu lub systemu w odpowiedzi na błędne wejście wprowadzone przez uzytkownika lub inny
moduł czy system. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
exception handling: Behavior of a component or system in response to erroneous input, from either a human user or from another component or system, or to an internal failure. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]