Ocena heurystyczna

ocena heurystyczna: Technika statycznego testowania użyteczności mającą na celu określenie zgodności interfejsu użytkownika
z uznanymi zasadami użyteczności (tzw. "heurystykami"). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
heuristic evaluation: A static usability test technique to determine the compliance of a user interface with recognized usability
principles (the so-called “heuristics”). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]