Oczekiwany rezultat

oczekiwany rezultat: Zachowanie modułu lub systemu w określonych warunkach określone na podstawie specyfikacji lub innego źródła. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
expected result: The behavior predicted by the specification, or another source, of the component or system under specified
conditions. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]