Odsetek wykrytych błędów (OWB)

odsetek wykrytych błędów (OWB): Liczba usterek wykrytych w fazie testowania podzielona przez liczbę usterek wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (w fazie testów i później). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
Defect Detection Percentage (DDP): The number of defects found by a test phase, divided by the number found by that test
phase and any other means afterwards. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]