Odtwarzalność

odtwarzalność: Zdolność oprogramowania do osiągania określonego poziomu wydajności i przywracania danych uszkodzonych przez awarię [ISO 9126]. Patrz również niezawodność. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
recoverability: The capability of the software product to re-establish a specified level of performance and recover the data directly affected in case of failure. [ISO 9126] See also reliability. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]