Oprogramowanie

oprogramowanie: Programy komputerowe, procedury, dokumentacja i dane mające związek z działaniem systemu  komputerowego. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
software: Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a
computer system. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]