Oprogramowanie na zamówienie

oprogramowanie na zamówienie: Oprogramowanie projektowane dla grupy uzytkowników lub klientów. Przeciwieństwem jest oprogramowanie standardowe lub oprogramowanie z półki. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
bespoke software: Software developed specifically for a set of users or customers. The opposite is off-the-shelf software. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]