Para definicja-użycie

para definicja-użycie: Połączenie definicji zmiennej i jej uzycia. Zmienna może zostać użyta w obliczeniach (np. w mnożeniu) lub

w określeniu decyzji w ścieżce (tzw. użycie "predykatywne"). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

definition-use pair: The association of the definition of a variable with the use of that variable. Variable uses include computational (e.g. multiplication) or to direct the execution of a path (“predicate” use). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]