Pielęgnowalność

pielęgnowalność: Łatwość, z którą oprogramowanie może być modyfikowane w celu naprawy defektów, dostosowania do
nowych wymagań, modyfikowane w celu ułatwienia przyszłego utrzymania lub dostosowania do zmian zachodzących w jego środowisku. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
maintainability: The ease with which a software product can be modified to correct defects, modified to meet new requirements,
modified to make future maintenance easier, or adapted to a changed environment. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]