Podstawa testu

podstawa testu: Wszystkie dokumenty, z których można wywnioskować wymagania dla modułu lub systemu. Dokumentacja, na
bazie, której oparte są przypadki testowe. Jeśli dokument może być zmieniony tylko poprzez formalną procedurę zmiany, to baza
testu nazywana jest zamroŜoną bazą testu. [TMap] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test basis: All documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure, then the test basis is called a frozen test basis. [After TMap] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]