Podstawowa przyczyna

podstawowa przyczyna: Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu maleje lub jest usunięte [CMMI] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
root cause: A source of a defect such that if it is removed, the occurrence of the defect type is decreased or removed. [CMMI]. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]