Podstawowe testowanie porównawcze

podstawowe testowanie porównawcze: czarno-skrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki

testowe są projektowane w ten sposób, by wykonać kombinację wejść wykorzystując metodę testowania pokrycia warunków. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

elementary comparison testing: A black box test design technique in which test cases are designed to execute combination of inputs using the concept of condition determination coverage [TMap] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]