Podzbiór równoważności

podzbiór równoważności: Podzbiór dziedziny danych wejściowych lub wyjściowych, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że zachowanie modułu lub systemu jest takie samo. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
equivalence partition: A portion of an input or output domain for which the behavior of a component or system is assumed to be the same, based on the specification. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]