Pokrycie

pokrycie: Stopień, wyrażany w procentach, w jakim zakresie zestaw testowy wykorzystał przedmiot pokrycia. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
coverage: The degree, expressed as a percentage, to which a specified coverage item has been exercised by a test suite. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]