Pokrycie decyzji

pokrycie decyzji: Odsetek możliwych wyników decyzji, które zostały przetestowane przez zestaw testowy; 100% pokrycia decyzji jest równoważny 100% pokrycia gałęzi oraz implikuje 100% pokrycia linii kodu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

decision coverage: The percentage of decision outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision coverage implies both 100% branch coverage and 100% statement coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]