Pokrycie instrukcji kodu

pokrycie instrukcji kodu: Odsetek instrukcji wykonywalnych, które zostały przetestowane przez zestaw testowy. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
statement coverage: The percentage of executable statements that have been exercised by a test suite. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]