Pokrycie kodu

pokrycie kodu: Metoda analityczna, określająca które części programu zostały wykonane (pokryte) przez zestaw testowy, oraz które części nie zostały wykonane, np. pokrycie instrukcji kodu, pokrycie decyzji, pokrycie warunków. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
code coverage: An analysis method that determines which parts of the software have been executed (covered) by the test suite and which parts have not been executed, e.g. statement coverage, decision coverage or condition coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]