Pokrycie N-przejść

pokrycie N-przejść: Odsetek sekwencji N+1-przejść, które były wykonane przez zestaw testowy. [Chow] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
N-switch coverage: The percentage of sequences of N+1 transitions that have been exercised by a test suite. [Chow] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]