Pokrycie podzbiorów równoważności

pokrycie podzbiorów równoważności: Odsetek podzbiorów równoważności, które zostały uzyte przez zestaw testowy. 
equivalence partition coverage: The percentage of equivalence partitions that have been exercised by a test suite.