Pokrycie przepływu danych

pokrycie przepływu danych: Odsetek par definicja - użycie zmiennej, które zostały sprawdzone przez zestaw testowy. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

data flow coverage: The percentage of definition-use pairs that have been exercised by a test suite. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]