Pokrycie ścieżek

pokrycie ścieżek: Odsetek ścieżek w module wykonanych przez zestaw testowy. Realizacja 100% pokrycia ścieżek oznacza 100% pokrycie LSKiS. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

path coverage: The percentage of paths that have been exercised by a test suite. 100% path coverage implies 100% LCSAJ coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]