Pokrycie wartości brzegowych

pokrycie wartości brzegowych: Odsetek wartości brzegowych, który został sprawdzony przez zestaw przypadków testowych. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
boundary value coverage: The percentage of boundary values that have been exercised by a test suite. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]