Pokrycie warunków

pokrycie warunków: Odsetek pokrycia warunków, jaki został sprawdzony przez zestaw testów. 100% pokrycia warunków wymaga, aby każdy pojedynczy warunek każdego wyrażenia decyzyjnego został przetestowany zarówno dla wartości Prawda jak i Fałsz. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
condition coverage: The percentage of condition outcomes that have been exercised by a test suite. 100% condition coverage
requires each single condition in every decision statement to be tested as True and False. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]