Pokrycie warunków znaczących

pokrycie warunków znaczących: Białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe są projektowane tak by sprawdzić wszystkie wartości warunków prostych, które niezależnie od siebie wpływają na wynik decyzji, które zostały sprawdzone przez zestaw testów; 100% pokrycia warunków znaczących daje 100% pokrycia warunków w decyzji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
condition determination testing: A white box test design technique in which test cases are independently affect a decision outcome that have been exercised by a test case suite.100 % condition determination coverage implies 100 % decision condition coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]