Pokrycie wielokrotnych warunków

pokrycie wielokrotnych warunków: odsetek kombinacji wszystkich wyjść warunków prostych w jednej instrukcji, które zostały sprawdzone przez zestaw testowy. 100% pokrycie wielokrotnych warunków oznacza 100% pokrycie znaczących warunków. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
multiple condition coverage: The percentage of combinations of all single condition outcomes within one statement that have been exercised by a test suite. 100% multiple condition coverage implies 100% condition determination coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]