Pokrycie zmodyfikowanych warunków

pokrycie zmodyfikowanych warunków: Odsetek wszystkich wartości warunków prostych, które niezależnie od siebie wpływają na wynik decyzji, które zostały sprawdzone przez zestaw testowy; 100% pokrycia warunków znaczących daje 100% pokrycia warunków w decyzji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
condition determination coverage: The percentage of all single condition outcomes that independently affect a decision outcome that have been exercised by a test case suite. 100% condition determination coverage implies 100% decision condition coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]