Portfolio projektów

 

testerzy.pl prowadzą projekty z zakresu testowania dowolnego oprogramowania.

Dziękujemy firmom i instytucjom, które nam zaufały!

 

Dla spółki Po Prostu Energia przeprowadziliśmy testy wydajności premierowej usługi Po Prostu Prąd. Podpisujemy się pod wysoką jakością produktu i życzymy powodzenia!

Sprawdź referencje 

 

 

 

Radek Smilgin, jako konsultant z ramienia testerzy.pl, wspomógł przeprowadzenie projektu rozwojowego, którego celem było zdefiniowanie "STANDARDU TESTOWANIA W PROJEKTACH" oraz przeprowadzenie szkolenia wyrównującego poziom wiedzy o testach i testowaniu w całej organizacji.

Sprawdź referencje 

 

 

Przeprowadziliśmy kompleksowe wsparcie kontroli jakości i testowania dla systemu zarządzania Urzędem Marszałkowskim Urzędu Małopolskiego, zbudowanego w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF) i język Java.

Referencje dla audytu kodu (11.01.2017) 

Referencje dla testów wydajności (29.03.2016) 

Referencje dla audytu kodu (29.03.2016) 

 

 

 

Tauron to największy dystrybutor i dostawca energii elektrycznej w Polsce, z którym współpracujemy przy ocenie jakości nowo powstających produktów informatycznych wykorzystywanych wewnętrznie w firmie. Współpraca opiera się na wykonywaniu testów wydajności oraz audycie kodu wdrażanych systemów.

Sprawdź referencje

 

 

Aleo jest kolejną aplikacją, o której jakość mieliśmy okazję zadbać. Przygotowany przez nas raport zawierał informacje o błędach oraz sugestie związane z możliwą optymalizacją systemu. Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości współpracy dla Szefa wszystkich szefów.

Sprawdź referencje 

 

Dla spółki Severstallat przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy usługę doradztwa, w ramach której zdiagnozowaliśmy problemy związane z definiowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami. Następnie w oparciu o wnioski stworzyliśmy raport będący podstawą do organizacji warsztatów. Przeprowadzone warsztaty pomogły w odnalezieniu lepszych praktyk przy określaniu wymagań.

Sprawdź referencje 

 

 

 

Węgierskie prawo wymaga od producentów kas fiskalnych, aby ich oprogramowanie, zanim zostanie dopuszczone do sprzedaży na rynku, było sprawdzone przez trzech niezależnych testerów. Sprawdzenie polega na zweryfikowaniu kodu źródłowego zgodnie z metodami opisanymi w ISTQB Poziomu Podstawowego i uzyskaniu 100% pokrycia dla instrukcji i decyzji. Dla Elzabu przeprowadziliśmy testy kodu źródłowego i potwierdziliśmy certyfikatem, że testy zostały przeprowadzone. Warto podkreślić, że kasy producentów z grupy kapitałowej, do której należy Elzab jako pierwsze zostały zaaprobowane przez instytucje węgierskie jako zgodne z nowym prawem.

Życzymy biznesowego powodzenia i sprzedaży setek tysięcy kas!

Sprawdź referencje 

 

 
Macrologic to spółka akcyjna, która w oparciu o własną technologię informatyczną dostarcza nowoczesne systemy (ERP, HRM, HCM, BI oraz wiele innych). Firma oferuje narzędzia wspierające m.in.: produkcję, logistykę, sprzedaż i marketing, księgowość, płace, obieg informacji, finanse i controlling.
 
Na zlecenie Macrologic przeprowadziliśmy audyt procesu wytwarzania oprogramowania z naciskiem na testowanie i zapewnienie jakości. Wynikiem prac był raport oceniający dojrzałość organizacji oraz wytyczne na dalsze zwiększanie jakości dostawy.
 
Audyt proponuje m.in. wdrożenie metodyki zarządzania testami eksploracyjnymi oraz dalsze przechodzenie w kierunku metodyk zwinnych do zarządzania projektami. Dziękujemy Macrologic, że zdecydowała się skorzystać z naszych rekomendacji.
 
Dokładna analiza Organizacji pomogła nam zbudować zestaw kastomizowanych szkoleń dopasowanych do potrzeb.
 
 
 
Magnusson jest międzynarodową firmą prawniczą odnoszącą w Polsce duże sukcesy. Współpraca polegała na przeprowadzeniu szeregu testów wydajności nowo wdrażanego systemu.
 

 

 

Stworzyliśmy w TestLinku scenariusze i przypadki testowe (funkcjonalne oraz bezpieczeństwa) dla systemu CorCAD, służącego do zarządzania bankomatami. 

 

 

Dla naszego klienta firmy DocuSoft przetestowaliśmy proces instalacji, deinstalacji oraz zarządzania licencjami dla produktu Vario. Vario jest środowiskiem do budowy rozwiązań zarządzania przepływem informacji w firmie oraz implementacji procesów biznesowych.

 

 

Po raz pierwszy w naszej karierze pracowaliśmy z agencją interaktywną. Do tego znaną i nagradzaną na całym świecie.

 

 

W ramach projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” przygotowaliśmy dla KZK GOP-u „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” – specyfikację wymagań, która nie tylko wspomoże wykonawcę projektu w wytworzeniu wysokiej jakości produktu, ale również Zleceniodawcę w jego łatwym odbiorze.

Sprawdź referencje [2010] 

Sprawdź referencje [2013] 

Sprawdź referencje [2015] 

Sprawdź referencje [2016] 

Dowiedz się o szczegółach 

 

 

Na zaproszenie firmy Apriso wykonaliśmy audyt ich aplikacji okienkowych. W ramach konsultacji przeprowadziliśmy warsztat mający na celu znalezienia metod ulepszania GUI.

 

 

    

Dla Polskie Książki Telefoniczne wspólnie z firmą 7N zdefiniowaliśmy proces testowy dla całej organizacji. Dla kluczowego projektu programistycznego określiliśmy techniki i metody testowania.

 

 

Nowa Era
Dla naszego klienta, wydawnictwa edukacyjnego Nowa Era, prowadzimy serię testów funkcjonalnych i wydajnościowych podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego.

 

 

Dla nowej funkcjonalności wyszukiwania w serwisie pkt.pl stworzyliśmy scenariusze testowe oraz wykonaliśmy test run.

 

 

Dla naszego Klienta, firmy Żagiel S.A., przeprowadziliśmy projekt doradczy z zakresu testowania.

 

 

 

Torneo jest aplikacją www do tworzenia i publikacji konkursów internetowych. Mieliśmy przyjemność wykonać pełne testy funkcjonalne tego serwisu.

 

 

Zawarliśmy umowę o współpracę z firmą Neubloc. Dzięki polskiemu przedstawicielstwu tej amerykańskiej firmy mamy okazję pracować w multinarodowych projektach informatycznym, zarządzanych aplikacjami SaaS. Testujemy platformy sprzedaży usług telekomunikacyjnych na amerykański rynek.

 

 

Cubiware zaufał naszej firmie już z początkiem naszej działalności. Nasza współpraca ciągle trwa i powiększa się o testowanie nowych produktów. testerzy.pl dbają o oprogramowanie wbudowane w sprzęt do odbioru telewizji internetowej, o stronę internetową służącą do zamawiania telewizji oraz o panel administracyjny użytkowników telewizji.

 

 

Firma GTW Media Sp. z o.o. stworzyła unikalny portal aukcyjny oligoo.pl, który testerzy.pl zweryfikowali pod kątem wydajności, użyteczności i funkcjonalności.

 

 

Benefi to internetowe rozwiązanie dla ludzi chcących optymalnie zarządzać swoim budżetem. testerzy.pl mieli wkład w kontrolę jakości aplikacji na poziomie łatwości użycia oraz kontroli jakości.

 

Dla firmy Telemed24 przetestowaliśmy poprawność działania platformy oferującej usługi w zakresie telemedycyny, nowej formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej.

 

 

Dla beneficjentów Projektu Innowacyjna Gospodarka testowaliśmy produkt kojarzenia wydawców reklam i reklamodawców. Mieliśmy okazję pracować z systemem od samego początku i przeprowadzić testy zarówno funkcjonalne jak i użyteczności. Czytaj więcej w naszym artykule >>

 

Zobacz również Portfolio szkoleń 

 

 

 
 
 
 
 

Portfolio projektów

Nasi Klienci w testowaniu.

Nad czym pracujemy?


Projekty zewnętrzne:

  • Aleo - testy aplikacji B2B.


Projekty wewnętrzne: