Automatyzacja testowania

Testowanie REST API dla początkujących w języku python

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Warsztat jest wprowadzeniem w świat backendu i jego testowania, a konkretnie REST API przy użyciu Pythona. Podczas trwania warsztatu przejdziemy przez tematy takie jak czym jest REST API, w jaki sposób się komunikuje i jak z niego korzystać.

Będziemy również pisać podstawy własnego frameworka testowego podzielonego na warstwy, przy użyciu którego będziemy testować aplikację web przygotowaną specjalnie pod warsztat.

Zakres tematyczny

 

 • Czym jest REST API
 • Komunikacja z REST API oraz metody GET, POST, PUT i DELETE
 • Omówienie i analiza aplikacji web przygotowanej do testowania
 • Biblioteka requests i wysyłanie zapytań protokołem HTTP
 • Pisanie prostych testów oraz ćwiczenia
 • Omówienie oraz budowanie bazy frameworka testowego.
 • Podział frameworka na czytelne warstwy oraz ich omówienie
 • Przetwarzanie odpowiedzi REST API i konwertowanie ich na obiekty
 • Autoryzacja basic authentication oraz wbudowanie automatycznej autoryzacji do frameworka
 • Obsługiwanie zwrotnych kodów HTTP oraz ich weryfikacja
 • Dziedziczenie klasy unittest.TestCase oraz rozbudowanie jej o własne metody testowe
 • Pisanie testów automatycznych przy użyciu frameworka
 • Uruchamianie testów jedną komendą - Makefile.

Przed szkoleniem

Warsztat kierowany jest do osób ze znajomością języka Python na poziomie średnio zaawansowanym (warto na przykład wiedzieć czym są klasy), chcących wejść w świat bardzo popularnych aplikacji REST API i ich testowania. Nie jest wymagane doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie REST API dla początkujących w języku python", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zestaw ćwiczeń, kod źródłowy aplikacji REST API przygotowanej do testowania (którą można uruchomić lokalnie, aby kontynuować pisanie testów również po warsztacie), a również pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnicy nauczą się działania REST API, budowania podstaw frameworka testowego oraz pisania testów automatycznych. Każdy uczestnik otrzyma kod źródłowy aplikacji przygotowanej do testowania.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023