Analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii oprogramowania

analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii oprogramowania (SFMECA - akronim od angielskiego Software Failure Mode, Effect and Criticality Analysis): Patrz analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii (FMECA).

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

Software Failure Mode Effect and Criticality Analysis (SFMECA): See Failure Mode, Effect, and Criticality Analysis (FMECA).

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]