Normy w testowaniu oprogramowania

Dział normy zbiera najpopularniejsze i najbardziej znane normy dotyczące jakości i testowania:

Normy IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
 • IEEE 610.12:1990. Standard Glossary of Software Engineering Terminology - terminologia
 • IEEE 730:2002. Standard for Software Quality Assurance Plans - zapewnianie jakości
 • IEEE 829:1998. Standard for Software Test Documentation - dokumentacja testowa (zobacz normę na stronie edu.ittraining.pl/material/norma-ieee-829-1998)
 • IEEE 1008:1993. Standard for Software Unit Testing - testowanie unitów
 • IEEE 1012:1986. Standard for Verification and Validation Plans - walidacja i weryfikacja
 • IEEE 1028:1997. Standard for Software Reviews and Audits - przeglądy i audyty
 • IEEE 1044:1993. Standard Classification for Software Anomalies - klasyfikacja anomalii
 • IEEE 1044-1, a guide to the classification of software anomalies - wprowadzenie do klasyfikacji anomalii
 • IEEE 1061:1998. Standard for a Software Quality Metrics Methodology - metryki jakości
 • IEEE 1219:1998. Software Maintenance - serwis
 • IEEE 1233, a guide for developing system requirements specifications - tworzenie wymagań
Normy jakości ISO/IEC
 • ISO/IEC 2382-1:1993. Data processing - Vocabulary - Part 1: Fundamental Terms - słownik
 • ISO 9000:2000. Quality Management Systems - Fundamental and Vocabulary - podstawy jakości oraz słownik
 • ISO/IEC 9126-1:2001. Software Engineering - Software Product Quality (Part 1: Quality Model; Part 2: External metrics; Part 3: Internal metrics; Part 4: Quality in use metrics;) - model jakości oraz metryki
 • ISO 10006, Quality management — Guidelines to quality in project management - zarządzanie jakością
 • ISO/IEC 12207:1995. Information Technology - Software Life Cycle Processes - cykle życia w tworzeniu oprogramowania
 • ISO/IEC 14598-1:1996. Information Technology - Software Product Evaluation - Part 1: General Overview
 • ISO/IES 29119 Software Testing - prace w toku, publikacja 2010
Normy przemysłu samochodowego
Normy przemysłu lotniczego
 • DO-178B:1992. Software Considerations in Airborne Systems and Equipment
 • Certification, Requirements and Technical Concepts for Aviation (RTCA SC167)