Certyfikacja oprogramowania

Potwierdzamy, że Twoje oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi i standardami

Certyfikacja oprogramowania

Na czym polega usługa?

Usługa certyfikacji oprogramowania polega na gruntownym i całościowym zweryfikowaniu jakości oprogramowania w obszarze zdefiniowanym przez klienta lub opisanym przez normy i standardy.

Certyfikacja oprogramowania w oparciu o uznane metody i wiarygodnego partnera to obiektywna ocena jakości aplikacji czy systemu, potwierdzona certyfikatem jakości.

Obszary podlegające certyfikacji

Dokonujemy weryfikacji oprogramowania w następujących obszarach:
Funkcjonalność

Funkcjonalność

Zgodność funkcjonalności oprogramowania z dostarczoną specyfikacją. Specyfikacją może być przewodnik użytkownika lub specyfikacja biznesowa. Nasz certyfikat potwierdza, że zrealizowany produkt spełnia wymagania i wytyczne odbiorcy.
Użyteczność

Użyteczność

Potwierdzamy, że oprogramowanie będzie łatwe i intuicyjne w użyciu dla jego odbiorców. Testy certyfikacyjne oparte są na analizie eksperckiej i analizie heurystycznej dostarczonego produktu.
Wydajność

Wydajność

Realizujemy testy potwierdzające, że oprogramowanie spełnia zdefiniowane dla niego kryteria wydajności, szybkości przetwarzania i czasów odpowiedzi. Certyfikat potwierdza, że w zdefiniowanych warunkach oprogramowanie będzie działało zgodnie z wymaganiami.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Audyt bezpieczeństwa produktu uwzględnia bezpieczeństwo danych i funkcjonalności przed zewnętrznymi i wewnętrznymi atakami. Nasza certyfikacja jest gwarantem bezpieczeństwa użycia oprogramowania lub strony internetowej.
Kod

Kod

Nie da się osiągnąć wysokiej jakości oprogramowania bez wysokiej jakości kodu. Nasze testy weryfikują różne aspekty poprawności działania lub jakości kodu: możliwość uzyskania 100% pokrycia instrukcji, decyzji lub warunków; bezpieczeństwo architektury; utrzymywalność, rozumianą jako łatwość zrozumienia i modyfikacji kodu; modularność i łatwość rozwoju oprogramowania.
Korzyści

Korzyści z certyfikacji

testerzy.pl są bezpośrednio związani z weryfikacją jakości oprogramowania. Postrzegani jesteśmy jako marka o wysokim potencjale jakościowym.

Nasz certyfikat jest potwierdzeniem jakości produktu.

Co otrzymam w ramach usługi?

Certyfikat jakości

Certyfikat

potwierdzający zweryfikowaną jakość

Raport zbiorczy

Raport

z wykonanej certyfikacji

Potwierdzenie

Potwierdzenie

że w danym obszarze i dla danych wytycznych oprogramowanie spełnia zdefiniowane reguły

Co muszę dostarczyć do wyceny usługi certyfikacji?

  • Prosimy o infomację, jakie oprogramowanie ma zostać poddane certyfikacji i w odniesieniu do jakich wytycznych.
Wycena usługi

Referencje

Dzięki wysokim kwalifikacjom pięciu uczestniczących w projekcie testerów [...] nie tylko z pozytywnym skutkiem przeprowadzono audyt kodu źródłowego w asemblerze oraz C++, ale dzięki wykonanej gruntownej analizie [...] poprawiono jakość kodu.

Współpraca [...] przyczyniła się do zaaprobowania przez instytucje certyfikujące Węgier kodu źródłowego kas fiskalnych produkcji ELZAB S.A.

elzab

Zainteresowała cię nasza oferta?

Zadzwoń

533 315 222

32 733 09 58

Te usługi mogą Cię zainteresować