Audyt kodu

Sprawdzimy jakość kodu Twojej aplikacji

Audyt kodu źródłowego

Audytuj swój kod

Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności działania oraz identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa.

Audyt pozwala na wykrycie złożonych problemów pozostających w ukryciu, których wystąpienie może mieć katastrofalne skutki dla samego systemu oraz danych w nim zawartych.

Technologie

Audyt wykonywany jest dla różnych typów aplikacji i technologii, w jakiej dany system został stworzony.

Przeprowadzamy audyty w technologiach:

 • Java
 • PHP
 • C / C++ / C#
 • Assembler
 • MySQL
 • HTML5, CSS3, JS, jQuery
 • SOAP / REST
 • inne
Technologie
Korzyści

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu?

Spośród wielu korzyści do najważniejszych należą:

 • identyfikacja błędów programowych i odstępstw od standardów,
 • wykrycie problemów związanych z optymalizacją zaimplementowanych rozwiązań,
 • wykrycie podatności i luk, które do tej pory nie zostały zidentyfikowane,
 • weryfikacja stabilności i skalowalności kodu, jego czytelności, modularności oraz stopnia jego przyswajalności i łatwości uczenia się,
 • ocena łatwości utrzymania kodu, odporności na modyfikacje oraz szacunek kosztów wprowadzania zmian,
 • weryfikacja stopnia pokrycia testów jednostkowych i ich jakości,
 • identyfikacja podatności i ryzyka.

Co otrzymam w ramach usługi?

Raport zbiorczy

Raport zbiorczy

zawierający podsumowanie wniosków z przeprowadzonej analizy

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

związana z wdrożeniem aplikacji na produkcję

Rekomendacje

Rekomendacje

dotyczące ewentualnych modyfikacji

Co muszę dostarczyć do wyceny testów?

 • Określ swój wstępny zakres usługi – jakie są Twoje oczekiwania i które składowe systemu mają podlegać analizie.
 • Opisz nam technologie wykorzystywane w aplikacji.
 • Przekaż dokumentację techniczną systemu (o ile to możliwe)
Wycena usługi

Referencje

Firma 21CN [...] przeprowadziła audyt kodu źródłowego systemu informatycznego. Prace obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie audytu kodu źródłowego wraz ze wszystkimi narzędziami deweloperskimi oraz przygotowanie raportu z audytu.

W ramach architektury systemu poddanego audytowi można wyróżnić kilka modułów, w tym elektroniczny obieg dokumentów oraz moduł kadrowo-płacowy. System zbudowany jest w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF) i język Java.

Wykonane usługi zostały zrealizowane profesjonalnie, z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową i w wyznaczonym terminie.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dzięki wysokim kwalifikacjom pięciu uczestniczących w projekcie testerów [...] nie tylko z pozytywnym skutkiem przeprowadzono audyt kodu źródłowego w asemblerze oraz C++, ale dzięki wykonanej gruntownej analizie [...] poprawiono jakość kodu.

Współpraca [...] przyczyniła się do zaaprobowania przez instytucje certyfikujące Węgier kodu źródłowego kas fiskalnych produkcji ELZAB S.A.

elzab

Zainteresowała cię nasza oferta?

Zadzwoń

533 315 222

32 733 09 58

Te usługi mogą Cię zainteresować