MITC Poznajcie Modern Information Technology Certification – nowoczesny certyfikat dedykowany specjalistom IT

Czym jest MITC?

Modern Information Technology Certification (MITC) to innowacyjny system certyfikacji, który weryfikuje umiejętności praktyczne uczestnika egzaminu. Egzamin łączy międzynarodowe standardy z dobrymi praktykami procesu wytwarzania oprogramowania. Jako jedyny na świecie daje możliwość faktycznej oceny metodologii pracy na realnym projekcie, czego nie są w stanie zmierzyć certyfikacje teoretyczne. Dodatkowo jest łatwy w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani rezerwacji terminów, a opus magnum całej koncepcji jest brak obecności egzaminatora!

MITC wspiera:

  • pracowników i osoby poszukujące pracy – wyróżnij się na tle konkurencji
  • firmy – zbierz certyfikowanych pracowników w jeden zespół projektowy i twórz oprogramowanie na zaawansowanym technicznie poziomie
  • rekrutację – zredukuj koszt rekrutacji już na etapie przeglądania CV
  • klientów firm technologicznych – ułatwisz sobie podjęcie decyzji przy wyborze dostawców oprogramowania
Dowiedz się więcej

Praktyczna certyfikacja nie jest potwierdzeniem zapamiętanej wiedzy słownikowej ani encyklopedycznej.

To sprawdzenie, czy pracownik ma wystarczające umiejętności do pracy w danym sektorze.

MITC Software Tester Level 01

W ramach MITC dostępny jest obecnie Certyfikat MITC Software Testing Level 01. To poziom podstawowy, weryfikujący właściwe podejście do procesu testowego i znajomość dobrych praktyk testowania. Dedykowany jest osobom na każdym poziomie zaawansowania, gotowym potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie testowania oprogramowania.

Uczestnik zostanie wprowadzony w kontekst projektu testerskiego i będzie mieć możliwość symulowanej pracy nad weryfikacją fragmentu (excerpt) aplikacji. Praktyczny wymiar egzaminu pokrywa możliwie najpełniejsze odwzorowanie najważniejszych zadań, wykonywanych przez testerów w podczas codziennych obowiązków.

Certyfikacja weryfikuje poniższe umiejętności:

  • projektowanie testów
  • projektowanie danych testowych
  • szukanie i rozpoznawanie defektów funkcjonalnych, użyteczności czy bezpieczeństwa (podstawowych)
  • rozpoznawanie statusu wykonania testów
  • raportowanie incydentów
  • raportowanie swojej pracy

Dla kogo?

Certyfikat będzie wartościowy dla wszystkich biorących udział w procesie weryfikacji tworzonego oprogramowania: programistów, testerów manualnych i automatyzujących, uczestników testów akceptacyjnych, projektantów UX, analityków, programistów i każdej innej roli zaangażowanej w weryfikację poprawności działania oprogramowania.

Certyfikacja będzie odpowiednia również dla osób, które planują podjąć zatrudnienie w obszarze testowania oprogramowania, na poziomach entry level oraz junior.

Kup egzamin