Harmonogram testów

harmonogram testów: Lista aktywności, zadań lub zdarzeń z procesu testowego, określająca ich zamierzoną datę rozpoczęcia i zakończenia i/lub czas, oraz ich współzależności. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

test schedule: A list of activities, tasks or events of the test process, identifying their intended start and finish dates and/or times, and interdependencies. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]