Hiperłącze

hiperłącze: Wskaźnik w dokumencie elektronicznym, który stanowi odwołanie do innego dokumentu elektronicznego. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

hyperlink: A pointer with a web page that leads to the other web pages. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]