Incydent

incydent: Każde zdarzenie wymagające zbadania [IEEE 1008] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

incident: Any event occurring that requires investigation [After IEEE 1008] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]