Inspektor

inspektor: Patrz przeglądający.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

inspector: See reviewer.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]