Instrukcja

instrukcja: Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

statement: An entity in a programming language, which is typically the smallest indivisible unit of execution. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]