Instrumentalizator

instrumentalizator: Narzędzie programowe użyte do wykonania instrumentalizacji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

instrumenter: A software tool used to carry out instrumentation. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]