Integracja podstawowych funkcjonalności systemu

integracja podstawowych funkcjonalności systemu: Metoda integracji, w której moduły lub systemy łączy się jak najwcześniej w celu uzyskania działającej podstawowej funkcjonalności . Patrz także: testowanie integracyjne [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

functional integration: An integration approach that combines the components or systems for the purpose of getting a basic functionality working early. See also integration testing. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]