Jakość oprogramowania

jakość oprogramowania: Ogół funkcjonalności i cech oprogramowania, które charakteryzują się zdolnością zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

software quality: The totality of functionality and features of a software product that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. [After ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]