Kategoria ryzyka

kategoria ryzyka: Patrz typ ryzyka.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

risk category: See risk type.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]