Komponent

komponent: Patrz moduł.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

component: A minimal software item that can be tested in isolation.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]