Korporacyjna tablica rozdzielcza

korporacyjna tablica rozdzielcza: Przedstawienie – przy pomocy tablicy rozdzielczej – statusu organizacji i kondycji przedsiębiorstwa. Patrz także zrównoważona karta wyników, tablica rozdzielcza.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

corporate dashboard: A dashboard-style representation of the status of corporate performance data. See also balanced scorecard, dashboard.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]